Logistics là gì? Hiểu rõ về chuỗi cung ứng kinh doanh quốc tế

✅ Logistics là gì ⭐Logistics là một lĩnh vực quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng, đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ một cách hiệu quả và an toàn nhất.
✅ Công ty logistics là gì ⭐Công ty logistics là một tổ chức chuyên nghiệp chịu trách nhiệm về quản lý và thực hiện các hoạt động logistics trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.
✅ Dịch vụ vận tải ⭐Dịch vụ vận tải là một phần quan trọng của dịch vụ logistics. Nó bao gồm việc di chuyển hàng hóa từ một địa điểm đến địa điểm khác thông qua các phương tiện như xe ô tô, tàu hỏa, tàu biển, hoặc máy bay.
✅ Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá ⭐Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa có mối liên quan mật thiết với lĩnh vực logistics; hiện nay, sự kết hợp giữa các dịch vụ này chính là yếu tố quan trọng đối với hoạt động thương mại quốc tế.
✅ Chuỗi cung ứng kinh doanh quốc tế ⭐Chuỗi cung ứng kinh doanh quốc tế (international supply chain) là một hệ thống phức tạp và tích hợp các hoạt động, nguồn cung, và quy trình mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất, vận chuyển, và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng trên phạm vi toàn cầu.

Tìm hiểu logistics là gì?

Logistics là gì? Logistics là một lĩnh vực quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng, đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ một cách hiệu quả và an toàn nhất. Phân tích sâu về logistics bao gồm nhiều khía cạnh, dưới đây là một số điểm quan trọng:

 1. Định nghĩa Logistics:
  • Logistics không chỉ là vận chuyển hàng hóa, mà còn liên quan đến quản lý mọi khía cạnh của quá trình chuỗi cung ứng, bao gồm nhập khẩu, xuất khẩu, bảo quản, quản lý kho, và phân phối.
 2. Quản lý Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Management, SCM):
  • Logistics là một phần quan trọng của SCM, đảm bảo rằng mọi bước trong chuỗi cung ứng diễn ra một cách hiệu quả nhất.
 3. Các Yếu Tố Trong Logistics:
  • Vận chuyển: Phương tiện giao thông, đường sắt, hàng không, đường biển.
  • Quản lý kho: Bao gồm lưu trữ, bốc xếp, và kiểm soát hàng tồn kho.
  • Bảo quản: Điều kiện bảo quản hàng hóa để đảm bảo chất lượng.
  • Quản lý đơn đặt hàng: Xử lý đơn đặt hàng và quản lý thông tin liên quan.
 4. Công Nghệ Trong Logistics:
  • Sử dụng hệ thống thông tin và phần mềm quản lý để theo dõi, dự báo và tối ưu hóa các quy trình logistics.
 5. Phân Tích Hiệu Suất:
  • Đo lường và phân tích các chỉ số hiệu suất như thời gian vận chuyển, chi phí logistics, độ chính xác của hệ thống, và các yếu tố khác.
 6. Bảo mật và An Toàn:
  • Đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển một cách an toàn và đáp ứng các yêu cầu pháp luật và an toàn.
 7. Tầm Quan Trọng Của Logistics Trong Doanh Nghiệp:
  • Hiểu rõ về vai trò quan trọng của logistics trong cung ứng hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh ngày nay đòi hỏi sự linh hoạt và nhanh chóng.

logistics la gi

Công ty logistics là gì? và tầm quan trọng của nó trong kinh doanh quốc tế

Công ty logistics là một tổ chức chuyên nghiệp chịu trách nhiệm về quản lý và thực hiện các hoạt động logistics trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Công ty này có nhiệm vụ đảm bảo rằng hàng hóa di chuyển một cách hiệu quả từ điểm nguồn đến điểm đích, đồng thời tối ưu hóa các quy trình liên quan như vận chuyển, lưu trữ, quản lý kho, và xử lý đơn đặt hàng.

Tầm quan trọng của công ty logistics trong kinh doanh quốc tế có thể được mô tả như sau:

 1. Liên Kết Toàn Cầu:
  • Công ty logistics giúp nối kết các thị trường và quốc gia khác nhau, tạo ra một hệ thống liên kết toàn cầu cho việc chuyển động hàng hóa.
 2. Tối Ưu Hóa Chi Phí:
  • Quản lý chi phí vận chuyển, lưu trữ và xử lý hàng hóa một cách hiệu quả, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh.
 3. Tăng Tốc Quy Trình Chuỗi Cung Ứng:
  • Cung cấp các giải pháp để tối ưu hóa quy trình chuỗi cung ứng, giảm thời gian phản ứng và tăng cường linh hoạt.
 4. Đảm Bảo Chất Lượng và An Toàn:
  • Công ty logistics đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển và lưu trữ một cách an toàn, đồng thời duy trì chất lượng của sản phẩm.
 5. Thúc Đẩy Thương Mại Quốc Tế:
  • Hỗ trợ sự phát triển của thương mại quốc tế bằng cách kết nối doanh nghiệp với thị trường toàn cầu.
 6. Công Nghệ và Tích Hợp Hệ Thống:
  • Sử dụng công nghệ và hệ thống thông tin để tối ưu hóa quản lý và theo dõi các hoạt động logistics.
 7. Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật:
  • Đảm bảo rằng các hoạt động logistics tuân thủ đầy đủ với các quy định pháp luật và quy chuẩn quốc tế.
 8. Phản Ứng Linh Hoạt Trước Biến Động Thị Trường:
  • Cung cấp sự linh hoạt để đối mặt với biến động thị trường, thay đổi nhanh chóng trong nhu cầu và điều kiện kinh doanh.

Dịch vụ vận tải có liên quan gì với dịch vụ logistics

Dịch vụ vận tải và dịch vụ logistics có mối liên quan chặt chẽ và thường được xem xét như hai yếu tố quan trọng trong chuỗi cung ứng. Dưới đây là mối quan hệ giữa chúng:

 1. Vận Tải Là Một Phần Của Logistics:
  • Dịch vụ vận tải là một phần quan trọng của dịch vụ logistics. Nó bao gồm việc di chuyển hàng hóa từ một địa điểm đến địa điểm khác thông qua các phương tiện như xe ô tô, tàu hỏa, tàu biển, hoặc máy bay.
 2. Quản Lý Vận Chuyển Trong Chuỗi Cung Ứng:
  • Logistics không chỉ bao gồm vận chuyển mà còn liên quan đến quản lý toàn bộ quy trình chuỗi cung ứng, trong đó vận tải là một khía cạnh quan trọng.
 3. Tối Ưu Hóa Quy Trình Vận Tải:
  • Logistics hướng đến việc tối ưu hóa các quy trình vận tải để giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng cường hiệu suất.
 4. Lựa Chọn Phương Tiện Vận Tải Phù Hợp:
  • Dịch vụ logistics quyết định việc sử dụng các phương tiện vận tải cụ thể dựa trên yêu cầu của hàng hóa, khoảng cách và yếu tố khác để đảm bảo sự hiệu quả.
 5. Liên Kết Đối Tác Vận Tải:
  • Công ty logistics thường hợp tác với các đối tác vận tải để đảm bảo khả năng cung ứng và nhận hàng dựa trên nhu cầu của khách hàng.
 6. Quản Lý Thông Tin Vận Chuyển:
  • Logistics sử dụng hệ thống thông tin để theo dõi, quản lý và chia sẻ thông tin vận chuyển, giúp tối ưu hóa hoạt động.
 7. Giao Hàng và Xử Lý Đơn Đặt Hàng:
  • Dịch vụ vận tải thường liên quan chặt chẽ đến quá trình giao hàng và xử lý đơn đặt hàng, là một phần quan trọng của dịch vụ logistics.

Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và mối liên quan đến logistics

Sự liên kết giữa dịch vụ xuất nhập khẩu và logistics là chìa khóa để đảm bảo rằng quá trình thương mại quốc tế diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng với đòi hỏi thị trường. Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa có mối liên quan mật thiết với lĩnh vực logistics, và hiện nay, sự kết hợp giữa các dịch vụ này chính là yếu tố quan trọng đối với hoạt động thương mại quốc tế.

dich vu logistics uy tin

 1. Quản Lý Toàn Bộ Chuỗi Cung Ứng:
  • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và logistics cùng nhau tạo nên một hệ thống quản lý chuỗi cung ứng toàn diện, bao gồm các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ.
 2. Vận Chuyển Quốc Tế:
  • Logistics đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc tổ chức vận chuyển quốc tế, đảm bảo rằng hàng hóa được chuyển đến các quốc gia một cách hiệu quả và an toàn.
 3. Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu:
  • Dịch vụ xuất nhập khẩu liên quan chặt chẽ đến thủ tục hải quan và các quy trình pháp lý, trong khi logistics giúp tối ưu hóa và đơn giản hóa những quy trình này.
 4. Quản Lý Đơn Đặt Hàng và Hàng Tồn Kho:
  • Logistics giúp quản lý thông tin đơn đặt hàng và hàng tồn kho, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt để đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu thị trường.
 5. Tích Hợp Công Nghệ:
  • Sự tích hợp của công nghệ trong cả dịch vụ xuất nhập khẩu và logistics giúp cải thiện quy trình, theo dõi vận chuyển và cung cấp thông tin chính xác và kịp thời.
 6. Chăm Sóc Khách Hàng và Đối Tác:
  • Dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu đều liên quan đến chăm sóc khách hàng và xây dựng mối quan hệ với đối tác quốc tế, tạo nên sự tin tưởng và ổn định trong quan hệ thương mại.
 7. Xử Lý Hàng Hóa Đặc Biệt:
  • Logistics đảm nhận trách nhiệm vận chuyển và bảo quản hàng hóa đặc biệt, như hàng hóa nhạy cảm với điều kiện môi trường hay hàng hóa quy định theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.
 8. Tương Tác Với Các Đối Tác Vận Chuyển:
  • Dịch vụ xuất nhập khẩu cần tương tác chặt chẽ với các đối tác vận chuyển quốc tế, trong khi logistics giúp quản lý và tối ưu hóa mối quan hệ này.

Xem thêm >>> Forwarder là gì? Những điều cần biết về Forwarder Logistics

Hiểu rõ về chuỗi cung ứng kinh doanh quốc tế 

Chuỗi cung ứng kinh doanh quốc tế (international supply chain) là một hệ thống phức tạp và tích hợp các hoạt động, nguồn cung, và quy trình mà doanh nghiệp sử dụng để sản xuất, vận chuyển, và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Chuỗi cung ứng kinh doanh quốc tế bao gồm nhiều giai đoạn và đối tác khác nhau, từ nguồn cung cấp nguyên liệu đến quá trình sản xuất và sau đó đến phân phối và bán hàng.

chuoi cung ung

Dưới đây là một phân tích chi tiết về chuỗi cung ứng kinh doanh quốc tế:

 1. Nguồn Cung Cấp (Supplier):
  • Bắt đầu từ việc đặt nguyên liệu và thành phẩm từ các nhà cung cấp trên khắp thế giới. Nguồn cung cấp có thể nằm ở nhiều quốc gia khác nhau tùy thuộc vào sự đa dạng của nguồn nguyên liệu và thành phẩm.
 2. Sản Xuất (Manufacturing):
  • Bao gồm các hoạt động sản xuất và lắp ráp sản phẩm. Các công ty thường có các nhà máy sản xuất ở những quốc gia có chi phí lao động thấp hoặc chuyên môn hóa trong sản xuất cụ thể.
 3. Vận Chuyển và Logistical Operations:
  • Kết hợp vận chuyển quốc tế, quản lý kho, và các hoạt động logistics để di chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ một cách hiệu quả nhất.
 4. Quản Lý Đơn Đặt Hàng và Thông Tin:
  • Tổ chức và quản lý đơn đặt hàng cũng như thông tin liên quan đến dịch vụ khách hàng và dự báo cung ứng để đáp ứng nhu cầu thị trường.
 5. Quản Lý Kho và Bảo Quản:
  • Bao gồm lưu trữ sản phẩm, quản lý tồn kho, và bảo quản hàng hóa theo các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.
 6. Phân Phối (Distribution) và Bán Hàng:
  • Quá trình chuyển giao sản phẩm từ kho đến người tiêu dùng, bao gồm các kênh phân phối và mạng lưới bán lẻ.
 7. Quản Lý Đối Tác (Partner Management):
  • Tương tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng như nhà cung cấp, đối tác vận chuyển, và đối tác phân phối để đảm bảo sự hợp tác và hiệu quả.
 8. Quản Lý Rủi Ro và Tuân Thủ Pháp Luật:
  • Đối mặt với rủi ro như biến động thị trường, thay đổi luật lệ và tuân thủ các quy định quốc tế và địa phương.
 9. Tích Hợp Công Nghệ (Technology Integration):

  • Sử dụng công nghệ thông tin và các hệ thống quản lý để tối ưu hóa quy trình và cung cấp thông tin đáng tin cậy và kịp thời.

Hoạt động logitics bị gián đoạn ảnh hưởng đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu như thế nào?

Hoạt động logistics bị gián đoạn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu từ nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới đây là những ảnh hưởng chính:

 1. Chậm Trễ và Mất Mát Thời Gian:
  • Gián đoạn trong hoạt động logistics làm chậm trễ quá trình vận chuyển và xử lý hàng hóa, làm mất thời gian quan trọng trong chuỗi cung ứng.
 2. Tăng Chi Phí Vận Chuyển và Lưu Trữ:
  • Việc phải sử dụng các phương tiện vận chuyển thay thế hoặc thay đổi lộ trình có thể làm tăng chi phí vận chuyển, cộng thêm chi phí bảo quản và lưu trữ tăng lên.
 3. Thiếu Hụt Hàng và Mất Mát:
  • Gián đoạn có thể dẫn đến sự thiếu hụt hàng hóa hoặc mất mát, đặc biệt là trong quá trình chuyển giao từ đối tác này sang đối tác khác.
 4. Ảnh Hưởng Đến Kế Hoạch Sản Xuất:
  • Nếu nguyên liệu không được giao đúng hạn, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể gặp khó khăn trong kế hoạch sản xuất và đáp ứng đúng nhu cầu thị trường.
 5. Rủi Ro Pháp Lý:
  • Việc không thể đáp ứng đúng cam kết giao hàng có thể gây rủi ro pháp lý, đặc biệt nếu có các điều khoản hợp đồng cụ thể.
 6. Giảm Uy Tín và Mất Khách Hàng:
  • Chậm trễ và không đáp ứng được đúng yêu cầu có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và dẫn đến mất mát khách hàng.
 7. Thách Thức Dự Báo Cung Ứng:
  • Các vấn đề gián đoạn làm cho việc dự báo cung ứng trở nên khó khăn, tăng rủi ro về thiếu hụt hàng và không đáp ứng được nhu cầu thị trường.
 8. Ảnh Hưởng Tới Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu:
  • Nếu một đoạn chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nó có thể lan rộng và ảnh hưởng đến các đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
 9. Vấn Đề Với Hải Quan và Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu:
  • Gián đoạn có thể tạo ra rắc rối trong thủ tục hải quan và xuất nhập khẩu, gây ra khó khăn trong việc di chuyển hàng hóa qua biên giới.

Gián đoạn trong hoạt động logistics có thể tạo ra những vấn đề đa dạng và đòi hỏi sự quản lý tốt từ phía doanh nghiệp để đối mặt và giải quyết. Việc quản lý rủi ro và có các kế hoạch đối phó với các tình huống gián đoạn logistics là quan trọng để doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng của mình.

Tìm hiểu thêm >>> Dịch vụ Logistics có thể giúp doanh nghiệp những gì ? 

Vận chuyển quốc tế có thuộc lĩnh vực logistics không ?

Có, vận chuyển quốc tế thuộc lĩnh vực logistics. Logistics không chỉ bao gồm vận chuyển mà còn nắm giữ nhiều hoạt động khác nhau liên quan đến quản lý và di chuyển hàng hóa từ điểm nguồn đến điểm đích một cách hiệu quả.

Trong ngữ cảnh của chuỗi cung ứng và hoạt động kinh doanh quốc tế, vận chuyển quốc tế là một phần quan trọng của lĩnh vực logistics. Nó bao gồm việc di chuyển hàng hóa qua các biên giới quốc tế, sử dụng các phương tiện vận tải như tàu biển, máy bay, ô tô, và tàu hỏa để đảm bảo rằng hàng hóa đến được đích một cách an toàn và đúng thời gian.

Do đó, có thể nói rằng vận chuyển quốc tế là một thành phần quan trọng của lĩnh vực logistics, và cả hai đều đóng góp vào quá trình quản lý và di chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng và hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Dịch vụ vận tải quốc tế – PForwarder

book cước pforwarder

WhatsApp / Zalo 0888550771

pforwarder

5/5 - (4 bình chọn)

One thought on “Logistics là gì? Hiểu rõ về chuỗi cung ứng kinh doanh quốc tế

 1. Pingback: Logistics là gì? Hiểu rõ v...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *